Hakkımızda

2018 yılında kurulan derneğimizin yanına  daha iyi hizmet vermek amacıyla 2020 yılında Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurarak çalışmalarımıza başladık. 

Amacımız;

Çaltıbozkır köyümüzün tarihi kültürel ve sosyal zenginliklerine sahip çıkmak Çaltıbozkır  Köylülülerini eğitimli, köylülük ve akrabalık bağlarını güçlendirmiş modern bir ortamda huzurla yaşatmak. Tarihimizin derinliklerinden gelerek özümüzü oluşturan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak, kuşaklar arasında köprü kurarak bu değerlerimizi tanıtmak ve yaymak adına ilgili kuruluşlarla işbirliğine giderek sosyo-kültürel donanım anlamında etkinliklerde bulunma, sahip olduğumuz imkanları sorumluluk bilinciyle nitelikli nesiller yetiştirme adına genç nesillerin bilimsel ve ahlaki gelişimine katkı sağlayabilecek, bilgi ve becerilerini artırabilecek, potansiyellerini sinerjiye dönüştürebilecekleri dinamik bir yapı oluşturabilmeyi amaçlamaktadır. 
Yönetimde özgün, değişim öncü ve hizmette örnek modern bir dernek oluşturmak. 

Derneğimiz; seçkin bir sivil toplum kuruluşu olarak sivil insiyatifi erdemli bir şekilde 

etkinleştirerek vazgeçilmez insani ve ahlaki değerler çerçevesinde sosyal ve fikri 

yönden toplumun yaşam kalitesini yükseltebilmek adına etkin rol oynamayı hedefleyen 

referans ve çözüm ortağı olma vizyonuna sahip lider bir kuruluş olmaktır.